Onze werkwijze

Samen op weg
naar duurzaam ondernemen

Hoe pakken we het aan

Eerst en vooral, werken we planmatig. We geven je inzicht in de energiesituatie van je bedrijf en inspireren je over besparingsopportuniteiten, slimmer omgaan met energie en mogelijkheden tot je eigen hernieuwbare energieopwekking.

 

Nog een stapje verder? ecoWise zet je graag op weg naar de effectieve uitvoering van je duurzaamheidsplan. Dat doen we door bij kwaliteitspartners offertes op te vragen, deze te vergelijken en een high-level plan van uitvoering op te stellen.

 

De projectopvolging, in de zin van het opvolgen van de werkuitvoering, zit niet bij ons. Dat laten we over aan de specialisten ter zake.

Intakegesprek

Fysiek
bezoek

Persoonlijk
expertadvies +
adviesrapport

Offerteplan

Aanzet tot
uitvoering

Hoe komt het ecoWise adviesrapport tot stand?

Alles start met een bezoek aan je bedrijf. Tijdens dat bezoek schetst de energieconsulent een zo goed mogelijk beeld van je activiteit, je bedrijfsgebouwen, je grootste verbruikers én je toekomstplannen op korte en middellange termijn.
Met die verzamelde informatie gaat onze consulent aan de slag om een energieadvies op maat uit te werken. We rekenen gemiddeld op een drietal weken om jou het energie-adviesrapport te bezorgen en het samen te bespreken.

Wat houdt het ecoWise energieadviesrapport in

In een overzichtelijk rapport voor je onderneming inspireert ecoWise je om na te denken over volgende vragen:

 

  • Waar kan je besparen op je energieverbruik?
  • Hoe kan je slim omgaan met energie en waarom?
  • Wat zijn opportuniteiten van eigen hernieuwbare energievoorziening?

 

We lichten ook per topic toe wat de belangrijkste technische en wetgevende regels zijn en van welke ondersteuning je kan genieten (subsidievoorwaarden). We berekenen voor jou de terugverdientijd van de grootste investeringsposten. Op die manier kan je bij verdere stappen de juiste prioriteiten leggen.

 

De ecoWise energieconsulent bekijkt alle mogelijke pistes om tot oplossingen te komen: middenspanningscabines, warmtepompen, ‘klassieke’ verwarmingsinstallaties, koelinstallaties, warmterecuperatie, verlichting, laadinfrastructuur, compressie, zonnepanelen, batterijen, windturbines, energiebeheerssystemen enzovoort..

Hoe komt het ecoWise offerteplan tot stand?

Het opvragen van offertes vraagt specifieke kennis én tijd. ecoWise neemt ook dit werk graag over van jou. Onze consulent vraagt offertes aan bij onze partner Impact voor de items die jij gekozen hebt uit het energieadviesrapport. Die offertes worden dan samengevat in een overzichtelijk rapport. Zo kan je op een onderbouwde en transparante manier evalueren welke oplossing of leverancier het beste voor je is.

Wat houdt het ecoWise offerteplan in

Je krijgt een samenvattend overzicht van de offertes die door de energieconsulent zijn opgevraagd en gescreend. Zo kan je offertes op hun belangrijkste punten vergelijken. Dat gebeurt op schematische wijze.

 

Indien de prijzen van de offertes sterk afwijken van de standaardprijzen uit het adviesrapport, dan herbekijken we opnieuw de terugverdientijd in het offerteplan. We checken voor jou of de subsidie-aspecten afgedekt blijven en/of er extra regels gelden.

 

In een laatste onderdeel van het offerteplan geven we je schematisch weer in welke volgorde je best aan de uitvoering van de investeringen begint. Het is erg belangrijk om te weten wanneer je wat mag doen, bijvoorbeeld netstudie, dakstabiliteitsstudie en subsidieaanvragen.